skip to content »

ec-clan.ru

Dating site jehova s getuigen

Ik dank hier al diegenen die mij hielpen door hun opmerkingen. Ze was bezig geweest met allerlei vragen over godsdienst en over God en ze had nergens de steun en het licht gevonden dat ze nodig had.

dating site jehova s getuigen-85dating site jehova s getuigen-38dating site jehova s getuigen-26dating site jehova s getuigen-56

Want de enige met wie ik gedurende enkele minuten een normaal gesprek had gevoerd, kwam niet, niettegenstaande herhaalde uitnodigingen. Telkens als er Getuigen bij mij kwamen, had ik ze binnengelaten.Het woord godsdienst, dat te algemeen is, wordt dan beter vervangen door het woord belijdenis.Dan legt men de nadruk op de leer en opvattingen van elke groep.Er is dus een soort dubbelzinnigheid in het karakteriseren van een groep als een sekte.Wij gebruiken het hier in deze tekst als een gemakkelijk woord om allerlei verschillende groepen en belijdenissen te noemen, soms hebben we om de duidelijkheid het woord cult gebruikt, of het woord belijdenis.Daarbij merkt ze op dat een klasgenootje twee mamma’s heeft getekend. De juf zei dat het kan, als ze maar van elkaar houden en gelukkig zijn.’ Scherpe vrouw, die juf. ‘Nou, mensen hebben verschillende ideeën over wat goed en slecht is, maar wij willen weten wat Jehova vindt. Daarom prediken we ook.' Hierna vervolgt ze haar indoctrinatielessen, zodat het goedbedoelende meisje morgen aan haar vriendinnetje kan vertellen dat haar twee moeders niet in het paradijs zullen komen.

Hij wil dat we echt gelukkig zijn, daarom heeft hij het huwelijk bedacht zoals in de Bijbel staat.’ Daarna volgt een reeks argumenten om haar standpunt ‘kracht’ bij te zetten, waaronder een vage vergelijking met een man die ongewenste artikelen op een vliegtuig probeert mee te smokkelen.

Veelal worden die samengevat onder de noemer Protestantse kerken, al is dat woordgebruik ook niet helemaal waarheidsgetrouw.

Men kan niet spreken van verschillende godsdiensten, veelal zijn zij immers van christelijke oorsprong.

Ik had ze geconfronteerd met moeilijke plaatsen in de Bijbel en met de evidentie dat ze een valse naam gebruikten voor Jahwe.

Jehova is namelijk een foutieve versie, die vroeger wel gebruikt werd, doch nu helemaal verworpen is.

Sekte is dus een gemakkelijk woord om gelijk welke ietwat speciale godsdienstige groep aan te duiden.