skip to content »

ec-clan.ru

Talambuhay ng mga dating pangulo ng pilipinas

Mahalaga rin ito para malaman kung tugma ang mga pangako niya sa dati niyang pamamalakad.Napupunta na sa pagiging mas mature ang politika sa Pilipinas.

talambuhay ng mga dating pangulo ng pilipinas-10talambuhay ng mga dating pangulo ng pilipinas-80talambuhay ng mga dating pangulo ng pilipinas-88

Iniligtas niya ang demokrasya ng pilipinas Ibinalik niya ang tiwala ng pamahalaan Mga Kontribusyon Ni Carlos P.Tignan ang K-12 Plus na tinutulangan din nga Alemanya, may training sa trabahador sa manufacturing. Sa nababasa ko mukhang tamad ang Kongreso, baka hindi nila ito inaasikaso.Pero meron nang nagawa ang Go Negosyo Act, meron nang mga Negosyo Center, halimbawa sa Cebu at Davao. Foreign Investments: meron nang katulad ng sinusuggest ni Mayor Duterte ang PEZA.Mahalagang pag-usapan ang ugali ng isang magiging Presidente, kung mapagkakatiwalaan ito o hindi, kung kaya niya ang pamumuno at iba pa.Mahalaga ring pag-usapan ang kakayahan ng isang kandidato, kung ano ang kanyang nagawa na, para malaman kung kaya niyang gawin ang ibinabalak niya.Kaya sila nakadevelop ng Roadtrain at AGT na maaring pumalit sa MRT balang araw.

Nakita sa MRT na mahirap ang umasa sa parteng galing sa abroad.

Para ito halimbawa sa mga gustong magtayo ng BPO company. Baka parang Hong Kong at Macao style ang gusto niyang gawin, o kaya iyong mga Export Processing Zone (EPZA) ni Marcos?

Ang naging problema sa mga EPZA ni Marcos, iyong mga karapatan ng mga trabahador, madalas na natatapakan kaya lumakas ang mga Komunista.

Mga KONTRIBUSYON Ni Emilio Aguinaldo G inampanan niya ang pamumuno sa KKK pagkatapos mahuli at ipapatay si Rizal. Naipatupad rin ang Payne-Aldrich Law na nagpababa ng ating buwis . N akakaboto ang mga kababaihan at nakakasali sa pulitika at; Libreng edukasyon natugunan ng pansin ang industriya ng kabuhayan .

I pinahayag niya ang kalayan ng Pilipinas noong Hunyo 12, 1898. Naglabas ng dalawang dekrito , isa noong Hunyo 18 at isa naman sa ika-20 para ayusin ang sistema ng gobyerno sa mga probinsya at bayan . MGA KONTRIBUSYON Ni Sergio Osmena Nagsimula ng Kampanya ng Pagpapalaya sa Pilipinas noong 1944 hanggang 1945.

Hindi na Kindergarten, hindi na Elementary, hindi na rin High School.