skip to content »

ec-clan.ru

The detailsview fired event itemupdating which wasn

the detailsview fired event itemupdating which wasn-68

Bu hatayı almamız doğal çünkü bizim kontrolümüz edit butona basıldığında ne yapması gerektiğini henüz bilmiyor, yani kod yazmadık henüz. conn.open(); reader = comm.executereader(); Grid View1. Data Bind(); //Reader nesnemi kapatıyorum reader.close(); //hata olursa vereceğim mesaj catch Response. Detaylı 20 Ocak 2012 / Cuma Yeni uygulama Yönetim adlı bir klasör oluşturacağız. Sayfamızda hiç kod yazmadan bilgileri görüntüleyelim. Yazar: Oğuz Alpöge, Detaylı 1 Aralık 2011 / Perşembe Örnek :İki adet panel var.eğer 1nci panelde şifre Mustafa ise kendimiz bir session değişkeni oluşturup tamam yazdıracağız.değilse Şifre hatalı yazdıracağız.Şimdi Visual Studio da web formumuzun design görünümüne tekrar geçelim. Sağ tarafta yer alan properties menüsünde yer alan yıldırım işaratine tıklayalım. Write("Bir hata oluştu"); //Bağlantımı kapatıyorum finally conn.close(); protected void Grid View1_Selected Index Changed(object sender, Event Args e) //Detay Bilgi Al adında bir metot tanımlayacağım bu metot Grid View kontrolümün Selected Index Changed eventinde çalışacak. Yönetim klasörü içerisine bir masterpage oluşturacağız. (tabloyla) Örneğin; Ana Sayfa Albüm ekle Fotoğraf ekle Content Place Holder(Değişecek Detaylı 29 Aralık 2011 / Perşembe Visual studio dan veri tabanından veri çekmek için önce bir aspx dosyası açıp,,accessde yeni veri tabanı dosyası açıyoruz. Masa üstünde Detaylı 23 Mart 2012 / Cuma Yeni bir site açıyoruz. protectedvoid Page_Load(object Detaylı 3 Kasım 2011 / Perşembe Örnek : Button a tıklamadan seçim yapınca işlem yapılsın.

Bu sırada Show cancel buton otomatik olarak seçili hale gelecektir, bırakın seçili kalsın.1 Bu noktada eğer edit butonuna basarak hata alırız. Sql Connection conn; Sql Command comm; Sql Data Reader reader; //Bağlantı satırımı Configuration Manager sınıfı ile web config dosyasından atamış olduğum isimle çekiyorum. Employees tablosundan çekmek istediğim verileri SELECT ile çekiyorum. NET mimarisinin temelini oluşturan CLASS yapısını kullanarak veri tabanı işlemlerini nasıl daha az kodla ve daha stabil yapabiliriz bunu göreceğiz. NET DERS 1 Yeni bir proje açarken File New - Web Site diyoruz. Navigate Url sine aşağıdaki bağlantıyı oluşturuyoruz. Böylece, Link tıklandığında yeni_kitap_Detaylı 22 Mart 2012 / Perşembe Yeni web sitesi açtık Üye giriş sayfası yapacağız. Bu durum hem serverdan alınan bilgilerin fazla olmasını (dolayısı ile download trafiğini artırır) Detaylı Response : Sunucunun istemciye veri yollamasını 27 Ekim 2011 / Perşembe Örnek : 2 tane sayfa açıyoruz,1nci ye Text Box1 ve Button ekliyoruz.Alacağımız hata; The Details View Detay Bilgi fired event Mode Changing which wasn t handled. comm = new Sql Command("SELECT Employee ID, Last Name, First Name, City, Home Phone FROM Employees", conn); try //Bağlantımı açıyorum, datareader nesnemi çalıştırıyorum ve Grid View kontrolüme Data Bind işlemi yapıyorum. Data Key Names = new string[] "Employee ID" ; Grid View1. Text; Detaylı MASTER PAGE SAYFASI KULLANIMI Hazırladığımız Web sayfalarında sayfanın belli bölgelerinin sürekli sabit kalmasını istiyorsak ve bazı kısımlarının değişmesini istiyorsak Master Page Sayfası kullanırız. User Control : Standart bir kullanıcı arabirimi oluşturarak; bir uygulama içinde birden fazla Web Form kullanılmasını sağlayan Detaylı A- VERİTABANI BAĞLANTISINI HAZIR NESNE KULLANARAK YAPMA 1. Şunu istiyoruz,1nci sayfada şifre girilince, Button u tıklayınca Detaylı LINQ Language Integrated Query Dille Bütünleştirilmiş Sorgu Bir Veri Tabanı Tablosundan Veri Gösterme Amaç: Bir veritabanındaki bilgileri LINQ aracılığı ile ekranda nasıl gösterebiliriz?Bu işlemler tabii ki direkt olarak kod olarakda eklenerek yapılabilir. Page protected void Page_Load(object sender, Event Args e) //Sayfam daha önce yüklenmedi ise veribagla metodumu çalıştırıyorum if (! NET Web üzerinden veritabanına bağlanmak ve veri işlemleri gerçekleştirmek için ADO. NET her ne kadar ADO teknolojine benzesede aslında Detaylı 29,30 Eylül 2011 ASP. NET sitesi oluşturmak için File menüsündeki, New açılır listesindeki, Web Site komutuna tıklıyoruz Açılan pencereden C# içindeki ASP.Eklenecek kod olan blok ya da bu işlemlerin sonucunda eklenen kodu paylaşayım : Details View kontrolünün Fields tagleri arasına aşağıdaki kod eklenmiştir. Configuration; public partial class _Default : System. Is Post Back) veribagla(); //Veri Bagla metodum private void veribagla() //SQL bağlantımı, komutumu ve datareader nesnemi tanımlıyorum. Connection St ring; conn = new Sql Connection(connection String); //SQL queryimi yazıyorum. Gelen ekranda Visual C# seçildikten Detaylı Admin Paneli (Yeni Kitap Kayıt İşlemi) sayfamıza yeni bir Hyper Link kontrolü ekliyoruz. NET teknolojinden faydalanarak işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. NET Web Site Detaylı AJAX KULLANIMI Web sayfaları çalışırken Server a her gidişte yeni sayfanın tüm bilgileri yeniden yüklenir.Tüm sayfaların Detaylı Görsel Programlama (Visual Programming) 2014-2015 Bahar Dönemi List Box 1 2 Bileşeni(Nesnesi) Text Özelliği Text Box nesnesi gibi kullanılabilir 3 Item Ekleme 4 combobox1.maxdropdownitems = 5; combobox1.maxdropdownwidth=200; Detaylı BLG4134 Görsel Programlama III Öğr. Aybike ŞİMŞEK CV_EKLE isimli bir veritabanı oluşturun. Detaylı Muhammer İLKUÇAR, MAKÜ-2015 BURDUR Görsel Programlama (Visual Programming) 2. Bu ekrandan Server Explorer seçeneği ile SQL sunucuya bağlanılırsa Adım-4 deki gibi bir ekran gelir Adım-4: Soldaki Detaylı Durum Yönetimi Bu gün dersimizde durum yönetimine (state management) değineceğiz. Atatürk Bulvarı No: 151/804 Çankaya / Ankara [email protected]: 90 3 Detaylı PART 11 ASP. Net validation controls validate the user input data to ensure that useless, unauthenticated or contradictory data don t get stored. Net provides the following Detaylı Hafta- 2 Programlama Yazılımı ile Web Sitesi Oluşturma Programlama yazılımı, bir web projesi oluşturmak için alternatif birkaç yol sunar.

Hafta 2014-2015 Bahar Dönemi CLASS YAPISI 1 Muhammer İLKUÇAR, MAKÜ-2011 BURDUR Class - Obje Nesne (Nesne tabanlı programlama) Detaylı Selçuk ÖZKAN 1-) Veritabanımıza bağlanmak için bir Sql Connection nesnesi, 2-) Veritabanındaki bilgileri kullanmak (seçme, kaydetme, silme, güncelleme) için Sql Command 3-) Sql Command ın yapacağı işlem için Detaylı 24 Kasım 2011 / Perşembe Evde yüklemek için Servis Pack1 yüsonra Ajax Kontrol Toolkit i yüklüyoruz. Önce adı Durum Yonetimi isimli yeni bir site oluşturalım. Proje ismi: Arayuz Tasarimi ve aktivity adı: Arayuz Tasarimi olarak yazalım. Projejiyi oluşturduktan sonra bize hazır olarak gelen dosyalar: Detaylı Konsol Uygulaması Oluşturma Konsol uygulaması oluşturmak için program açıldıktan sonra Create: Project ya da New Project seçeneği tıklanabilir. Buyollardan bir tanesi ihtiyaca uygun olarak seçilebilir.

Altta yer alan Details View kontrolümüzü seçip saü üstünde yer alan oka tıklayarak Add New Field diyelim.

Daha sonra açılan pencerede, Choose a field type alanında dropdown menüsünden Command Field seçiniz.

Grid View ve Details View kullanarak kayıt düzenlemek Bir önceki yazımda teorik olarak bu iki kontrole ait eventlerden söz etmiştim. Bunun için daha önceki yazılarımıza devam ediyoruz.

Dolayısı ile aşağıdaki linkten ilgili uygulamayı indirip, bu yazı ile devam edebilirsiniz.

Fiziksel olarak bu sistem genelde isteği yapan bilgisayar(client) ve bu isteği karşılayan özel bir bilgisayar(server) şeklinde işler.